Verantwoording

Deze website is een initiatief van de levensbeschouwelijke afdelingen van de Algemene Onderwijsbond ter gelegenheid van het 500-jarig jubileum van de reformatie (1517) en van hun beider 100-jarig bestaan.
Velen weten iets van Luther en zijn stellingen op de deur van de slotkapel te Wittenberg, maar veel minder mensen realiseren zich de invloed van dit gebeuren op de Europese samenleving tot op de dag van vandaag. Die invloed brengen we graag in beeld.

We zijn Sint-Bonaventura, de katholieke afdeling, en CVHO, de protestants-christelijke afdeling van de AOb. Rond 2017 bestaan we honderd jaar. Onder het motto “van collega’s, voor collega’s” zijn we actief in het inspireren van collega’s in het onderwijs op het gebied van levensbeschouwelijke identiteit in christelijk perspectief. Onder het motto “samen waar het kan, apart waar het moet” proberen we waar mogelijk de verdeeldheid onder christenen te overstijgen.

Luther wilde de kerk van zijn tijd hervormen. Hij was daarin niet de eerste en zeker ook niet de enige. Toch heeft zijn optreden geleid tot een scheuring in de tot dan toe ongedeelde (katholieke) kerk en het ontstaan van een aantal nieuwe (protestantse) stromingen. Ook op de samenleving heeft die beweging grote invloed gehad.

Deze website omvat vier inhoudelijke thema’s: reformatoren/contrareformatoren, religieuze conflicten, veelvormige christelijke cultuur en missie/zending/oecumene.
Ze worden elk uitgewerkt vanuit een aantal Europese steden. Vanuit elke stad wordt een zestal locaties en/of personen uitgewerkt in relatie met reformatie/contrareformatie.
Daarnaast zijn er suggesties voor de lespraktijk, ons aangereikt door collega’s van een aantal meewerkende scholen en hun leerlingen. Ten slotte is een aantal teksten met achtergrondinformatie opgenomen voor diegenen die zich in een thema willen verdiepen.

Hoofddoel van deze website is het stimuleren van collega’s in het onderwijs om reformatie en contrareformatie in hun lessen de plaats te geven die ze verdienen, en in het algemeen de levensbeschouwelijke identiteit in het onderwijs vorm te geven.

 

Colofon

Redactieleden:
Lia van Aalsum
Anne Marie Adriaanse-Teeuw
Frits Fraanje
Wim de Kok
Harrie Meelen
Gerard Persoon
Henk Willigenburg

bonaventura.aob.nl
cvho.aob.nl

FUNCTIONEEL ONTWERP & VORMGEVING
www.typetank.nl

WEBREALISATIE
www.hamaka.nl

 

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld door een redactie bestaande uit
(oud-)bestuursleden van Bonaventura en CVHO. Naast Wikipedia en Wikimedia commons zijn vele andere analoge en digitale bronnen gebruikt om een zo betrouwbaar mogelijk beeld te schetsen. Wij hebben naar ons beste weten gebruik gemaakt van open bronnen. Als iemand desondanks meent dat zijn/haar rechten zijn geschonden, dan vragen we hem/haar bij dezen, contact met de beheerder op te nemen (Anne Marie Adriaanse-Teeuw, cvho@aob.nl).